Markarbeten

Grund till färdig miljö

Vi på Bloméns Bygg förstår att markarbeten är fundamentala för alla byggprojekt. Vi arbetar noggrant för att säkerställa att varje aspekt av ditt markarbete är väl planerat och utfört med precision för att stå emot tidens test. Vi använder endast högkvalitativa material och metoder som matchar både funktionella och estetiska krav, vilket säkerställer att resultatet inte bara är hållbart utan också visuellt tilltalande.

För en stabil grund och en vacker yttre miljö, låt Bloméns Bygg ta hand om ditt nästa projekt inom markarbeten.

Variation och precision i varje schaktning

Våra tjänster inom markarbeten inkluderar men är inte begränsade till:

Grundarbeten och gjutning av grunder

Dränering för att skydda byggnader

Plattläggning och murbyggnad

Stensättning med smågatsten och granit

Installation av rullgräs och gräsarmering

Installation av kantstenar och gavijoner

Justering och förberedelse av nya tomter

Asfaltering av vägar och uppfart

Konstruktion av trappor och parkeringsplatser

Tjänster

På Bloméns Bygg har vi erfaren kunskap genom hela byggkedjan och utför allt från mindre renoveringar och villabyggnation till takbyte och industribyggnation.

Läs mer

Om oss

På Bloméns Bygg har vi erfaren kunskap genom hela byggkedjan och utför allt från mindre renoveringar och villabyggnation till takbyte och industribyggnation.

Läs mer

Kontakt

Hos oss kan du känna dig trygg oavsett vilken typ av byggprojekt du önskar genomföra. Vi tror på nära och långsiktiga relationer och gör allt och lite till för våra kunder.

Läs mer

Det personliga byggföretaget

Med ursprung i trakten är vi på Bloméns Bygg ett etablerat byggföretag med god lokalkännedom och närhet till kunden. Vi är en liten organisation med stor kunskap, korta beslutsvägar och betryggande erfarenhet. Våra erfarna snickare bygger med stort kundfokus och vi lägger stor vikt vid en nära dialog och en ömsesidig relation med dig som kund för att du ska känna dig trygg genom hela projektet – från idé till färdigt resultat.

$portal_content_image['alt'];

Våra projekt

Ett genomfört uppdrag säger mer än ord och löften. Vi är stolta över vårt hantverkoch de projekt vi har utfört.
Vill du veta mer om något av våra projekt? Kontakta oss!